Μελετώντας τις ανάγκες του κάθε πελάτη χωριστά,  σχεδιάζουμε και υλοποιούμε προγράμματα

καθαρισμού τα οποία καλύπτουν όλο το φάσμα των υπηρεσιών καθαρισμού και απολύμανσης.

Ιωνίας 8  •  Εύοσμος 562 24 Θεσσαλονίκη  •  Τ: +30 2310 587 035  •  F: +30 2310 587 034  •  e-mail: info@en-lefko.gr

GR |

EN |

By paying attention to each customer’s needs separately, we plan and carry out cleaning programs 

which cover a wide range of cleaning and disinfection services.

En Lefko%CE%95%CE%BD_%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%8E.html
About Us%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%B9_%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5.html
Services
Customers%CE%9F%CE%B9_%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%82_%CE%BC%CE%B1%CF%82.html
Business Docs %CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%88%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1.html
Contact%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1.html